PRISSÄTTNING

Vanligaste prissättningen är urakka, vilket är det säkraste sättet att beställa arbetet från kundens synvinkel. Då undviks alla överraskningar. 

I vissa fal kan timdebitering vara aktuellt. Huvusakligen fäller vi inte problemträd på timdebitering.

Arbetets andel är oftast hushållsavdragsbart (se lista över hushållsavdragbara arbeten). Mer info om hushållsavdrag hittar du på skatt.fi nätsidan


Minimifakturering = 200 € inkl. moms. 24 %

Vad som påverkar priset på trädfällning, och är för oss till nytta att veta, då du frågar om en offert:

 • Trädets diameter; räcks dina händer runt trädet?
 • Trädets höjd
 • Stora förgrenade kvistar?
 • Position; finns det byggnader eller något annat att akta i närheten?
 • Fällningsmetoden
 • Mängden träd som fälls

Exempel på slutförda jobb

 • Fällning av sex stora gårdstallar och bortforsling av träden = 1040 €
 • Fällning av fyra gårdsträd = 350 €
 • Fällning av sex gårdsträd (av vilka fem med personlift och en genom att klättra), och uppsågning i klabbmått = 1700 €
 • Fällning av fem träd med personlift, uppsågning i klabbmått och fräsning av stubbarna = 1650 €
 • Två träds direktfällning = 200€
 • Cirka tio träds fällning, huggning till ved, stapling av klabbarna i vedlidret och bortforsling av kvistarna = 2280 €
 • Fällning av fem gårdsträd, stammarnas flyttning och huggning till ved = 1300 €
 • Fällning av två gårdstallar, uppsågning i klabbmått och kvistarnas bortforsling = 390 €

TIMDEBITERING


1 pers. 56€ / h inkl. moms. 24 %

2 pers. 93€ / h inkl. moms. 24 % 

3 pers. 130€ / h inkl. moms. 24 %


BORTFORSLING AV TRÄD / KVISTAR

Huvudsakligen kostar bortforslingen cirka 250 € / last. Bortforslingen kan göras på timdebitering, vars pris bestäms på basen av vilken entrepenör som väljs.

URAKKA

STUBBFRÄSNING


Stubbens diameter avgör priset

<40cm = 1,20 € / cm

40-70cm = 1,40 € / cm

>70cm = 1,60 € / cm

Stubbfräsningens baspris: 80€, baspriset läggs inte till, ifall fräsningen görs i samband med trädfällning!

Priset innehåller fräsning av stubben till ungefär 15cm djup och transport av maskinen inom ett område på 20km från Kyrkslätts centrum.

Priset till enskilda stubbar. Av större mängder lönar det sig att fråga om en offert!

Pålitlig Partner