GÅRDSARBETE

GÅRDSARBETE

  • Gräsklippning, grästrimning, luftning av gräsmatta, gödsling m.m.
  • Lövblåsning och krattning
  • Vedhuggning - t.om. ända in till vedlidret
  • Nästan vad som helst :)

TAKARBETE / ARBETE PÅ HÖGA STÄLLEN

  • Tömning av rännor; från marken, från en stege, från taket eller m.h.a en personlift
  • Renande av löv och annat smuts på taket
  • Andra personlift-arbeten, fråga!