TRÄDFÄLLNING / SKOGSARBETE

TRÄDFÄLLNING

I val av metod för trädfällning väljs främst den säkraste metoden, men så kostnadseffektivt som möjligt. 

Trädfällningsmetoder:
 • Direkt fällning
 • M.h.a personlift
 • Sektionsfällning (genom att klättra)

EFTER TRÄDFÄLLNING?

 • Kvistning och stammens sågning till klabbmått
 • Huggning till ved
 • Stubbfräsning (se bilderna)
 • Bortforsling av kvistarna och/eller stammarna
 • Städning av gården till "tip top" skick

STÖRRE HUGGEN

 • Bl.a. tomthuggen
 • Vi sköter organisationen mellan parterna och utför arbetet från börjar till slut

TRÄDEN KAN HA VÄRDE

 • I frågan om större mängder, lönar det sig att fundera på att sälja trävirket
 • Kunden kan själv sköta försäljningen, eller så kan vi sköta det och minska värdet från sluträkningen