RÖJNING AV STORMSKADOR

Att röja träd som har fallit vid en storm kan vid värsta fall vara livsfarligt om man saknar nödvändig utrustning och kompetens.

Vi tar hand om stormskador med yrkesskicklighet och säkerhet som prioritet. Med hjälp av våra samarbetspartners kan vi snabbt få på plats den lyft- och transportutrustning som behövs.

Om en stormskada inträffar, ring oss – vi är redo att erbjuda akut hjälp i krävande situationer.