Tietosuojaseloste


Porkkalan Raivauspalvelu Oy Tietosuojaseloste

Evästeiden käyttö

Raivaajat.com -sivuilla kerätään joitakin tietoja käyttäjistä evästeillä ("cookies"). Eväste on sivustolla

vierailevan käyttäjän selaimelle lähetettävä pieni tekstitiedosto, joka yleensä sisältää anonyymin

tunnistenumeron. Vierailijan henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla ja tieto on luonteeltaan anonyymiä.

Sivustolla käytetään evästeitä mm. kävijäliikenteen analysointiin ja tilastolliseen seurantaan sekä sivuston

kehittämiseen.

Jos et halua hyväksyä evästeitä, voit muuttaa selaimesi selainasetuksia. Huomioithan, että sivustolla

vierailevien käyttäjien katsotaan hyväksyvän evästeiden käytön, ellei niitä ole poistettu käytöstä käyttäjän

toimesta.

Porkkalan Raivauspalvelu Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Tietosuojalainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 ja

henkilötietolaki 523/1999). Laadittu 5.3.2020.

Rekisterinpitäjä

Porkkalan Raivauspalvelu Oy, 3016869-9

Saltfjärdintie 208, 02480 Kirkkonummi

p. 050 575 9689

www.raivaajat.com

Rekisterin yhteyshenkilö

Tommy Rönnberg

info@raivaajat.com

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon sekä markkinointiin ja tilauksen suorittamiseen.

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja rekisteröidyistä:

Asiakkaan nimi

Osoite

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Asiakkaan lähettämiä mediatiedostoja

Yhteysloki

Evästeiden ja analytiikan kautta kerättävät tiedot

Henkilön itse antamat tiedot, yleisesti saatavilla olevat internet-lähteet sekä mahdolliset muut julkiset

lähteet, kuten sosiaalisen median kanavat.

Porkkalan Raivauspalvelu Oy, Y-tunnus: 3016869-9

Saltfjärdintie 208, 02480 Kirkkonummi

info@raivaajat.com

www.raivaajat.com

Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteystiedot tallennetaan asiakkaan tekemän yhteydenottopyynnön yhteydessä.

Porkkalan Raivauspalvelu Oy ei luovuta keräämiään tietoja ulkopuolisille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla palomuureilla,

salasanoilla ja muilla yleisesti hyväksyttävillä teknisillä keinoilla ja ne ovat hyvien käytäntöjen mukaisesti

suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy

estetty. Ainoastaan rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien tahojen käyttäjillä on pääsy

rekisterin sisältämiin tietoihin. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja

salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, ja jonka asemaan tai

tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot

varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa vikatilanteiden varalta.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja

velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin

liittyviin tarkoituksiin, asiakaskyselyihin, rekisterinpitäjän mainonnan ja / tai suoramarkkinoinnin

suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta

henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

Rekisterin henkilötietoryhmät

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat rekisterinpitäjän asiakkaana olevat tai asiakkaana

olleet yksityishenkilöt, rekisterinpitäjään yhteydessä olleet henkilöt, tietonsa yhteydenottolomakkeilla

jättäneet henkilöt tai markkinointiluvan antaneet henkilöt.

Rekisteröidyn oikeudet ja tietojen säilytysaika

Rekisteriin tallennetuilla henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja rekisteriin on kerätty.

  • Oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisua
  • Oikeus peruuttaa suostumus, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen (esimerkiksi markkinointiluvan peruutus)
  • Oikeus pyytää tietojen poistoa, jos rekisterinpitäjällä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojen käsittelyä.
  • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle lainvastaisesta käsittelystä

Rekisterinpitäjä poistaa rekisteristä tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta

tai jos rekisteröity itse tietosuojalainsäädäntöön perustuen vaatii rekisterinpitäjää poistamaan häntä

koskevat tiedot.

Oikeuksien käyttämistä koskevan pyynnön voi tehdä ottamalla sähköpostitse yhteyttä rekisterinpitäjän

yhteyshenkilöön. Pyynnön tulee olla yksilöity siten, että rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan todentaa

luotettavaksi.