REFERENSSIT - TEHTYJÄ TYÖMAITA

TONTTIHAKKUU

 • Noin 50 puun kaato talon ympäriltä
 • Puiden kasaus haketusta varten

TÄYDEN PALVELUN PUUNKAATOA

 • Kymmenkunta haapaa klapeiksi - tällä kertaa puuliiteriin asti!
 • Oksat vietiin pois

NELJÄ KOIVUA TALOYHTIÖN PIHALTA

 • Neljän koivun kaato
 • Kantojen jyrsintä
 • Oksien ja runkojen poiskuljetus + pihan siivous

NELJÄN HYVIN VANHAN KOIVUN KAADOT - KLAPIMITTAAN

 • Neljä isoa koivua alkoivat jo koitua vaaraksi tontilla
 • Kaikki olivat kallistuneet sähkölinjaa ja maantietä kohti, yksi niin paljon, että se oli kaadettava paloissa nostolavan avulla

NOIN 2 KM TIENREUNAN RAIVAUS

 • Tienreunat puhtaaksi vesakosta, huonokuntoisista puista ja muista puista, jotka haittasivat liikenteen kulkua
 • Osittain oksien karsiminen riitti
 • Lopuksi risujen ja puiden poiskuljetus

VUORIMÄNTYJEN POISTO JA POISKULJETUS

 • Villiintyneiden vuorimäntyjen sekä tuijien poisto omakotitalon päädystä
 • Jätteiden poiskuljetus, sekä pihan siivous 

KOLME MÄNTYÄ SUORAKAATOINA, KAKSI MUUTA PUUTA NOSTOKORIN AVULLA

 • Asiakas halusi vain kaadot
 • Kaadot sähkölinjan ja omenapuiden väliin, talo vieressä

KYMMENKUNTA PUUTA KAADETTIIN JA TEHTIIN POLTTOPUIKSI - PUULIITERIIN ASTI!

 • Muutama iso koivu ja muita pienempiä puita
 • Tehtiin polttopuiksi ja vietiin ne puuliiteriin asti
 • Lopuksi järjestimme risujen ja huonokuntoisten runkojen poisajon

PARIN HEHTAARIN RYTEIKKÖ KAADETTIIN OJITUSTA VARTEN

VANHAN HUONOKUNTOISEN VAAHTERAN KAATO ENNEN MYRSKYÄ

 • Työ tehtiin nostolava-autolla

NOIN 30 M KUUSEN KAATO AHTAASSA PAIKASSA

 • Nostolava-autolla
 • Järjestettiin rungon ja oksien poiskuljetus

30 VUOTIAAT HOPEAPAJUT KAADETTIIN TALOYHTIÖN PIHALTA

 • Osa jouduttiin karsimaan nostokorista hankalan sijainnin takia; vieressä oli kevyen liikenteen väylä, sähkölinja sekä parkkipaikka
 • "Loppuun asti"-periaatteella

MÖKKIPIHAN AVARTAMINEN

TELAVETOISELLA NOSTIMELLA KUUSIAIDAN LEIKKAUS JA ONGELMAPUUN KAATO