Puunkaatoa ammattitaidolla
fi

Referenssit - Muutama esimerkki työmaista

Noin 2 km tienreunan raivaus

 • Tienreunat puhtaaksi vesakosta, huonokuntoisista puista ja muista puista jotka haittaavat liikenteen kulkua
 • Osittain oksien karsiminen riitti
 • Lopuksi järjestettiin risujen ja puiden poiskuljetus

Kolme mäntyä suorakaatona, kaksi muuta puuta nostokorista paloina alas

 • Asiakas halusi vain kaadot
 • Kaadot sähkölinjan ja omenapuiden väliin, talo vieressä

Kymmenkunta puuta kaadettiin ja tehtiin polttopuiksi - puuliiteriin asti

 • Muutama iso koivu ja muita pienempiä puita
 • Tehtiin polttopuiksi ja vietiin ne puuliiteriin asti
 • Lopuksi järjestimme risujen ja huonokuntoisten runkojen poisajon

Parin hehtaarin kokoinen ryteikkö kaadettiin ojitusta varten

Vanhan huonokuntoisen vaahteran kaato ennen myrskyä

 • Työ tehtiin nostolava-autolla

Noin 30m kuusen kaato ahtaassa paikassa

 • Nostolava-autolla
 • Järjestettiin rungon ja oksien poiskuljetus

30 vuotta vanhat hopepajut kaadettiin taloyhtiön pihalta

 • Osa jouduttiin karsimaan nostokorista hankalan sijainnin takia; vieressä oli kevyen liikenteen väylä, sähkölinja sekä parkkipaikka
 • "Loppuun asti"-periaatteella

Mökkipihan avartaminen

Telavetoisella nostimella kuusiaidan leikkaus ja ongelmapuun kaato