Trädfällning med expertis
sv

Referenser - Några exempel på vad vi hållit på med

Trädfällning med full service

 • Ett tiotal aspar fälldes och höggs till ved - ända in i vedlidret
 • Kvistarna kördes bort

Fyra björkar på husbolagets gård

 • Fällning av fyra björkar
 • Fräsning av stubbarna
 • Bortforsling av kvistarna och stammarna + städning av gården

Fällning av fyra mycket gamla björkar

 • Björkarna började vara farliga på tomten
 • Alla lutade mot ellinjen och en lutade så mycket, att den måste tas ner i bitar m.h.a en personlift

Röjning av ca. 2 km vägkant

 • Röjning av sly, dåliga träd och andra träd som stör vägtrafiken
 • Till en del räckte det med att bara röja bort kvistar
 • Till slut ordnade vi bortforsling av träd och kvistar

Tre tallar som direkt fällning och en björk m.h.a personlift

 • Kunden behövde endast fällning 
 • Fällningarna mellan ellinjen och äppelträden, huset stod rakt bredvid

Ett tiotal träd fälldes och höggs till ved - ända in i vedlidret

 • Några stora björkar och andra mindre träd
 • Vi högg träden till ved och transporterade veden in i vedlidret
 • Till slut ordnade vi bortforsling av kvistarna

Ett par hektars skogsområde höggs för dikning

Fällning av en gammal lönn före stormen

 • Arbetet gjordes med personlift

Fällning av en ca. 30m hög gran i ett trångt ställe

 • Med personlift
 • Vi ordnade bortforsling av hela trädet

30 år gamla silverpilarna fälldes från husbolagets gård

 • En del måste vi kvista med personlift pga. att de låg precis bredvid en lättrafikled, ellinje och parkeringsplats
 • Med "ända till slut" - principen

Mer ljus till strandtomten

Klippning av en granhäck och fällning av ett problemträd m.h.a en larvbandsdriven personlift